Ansvarsfraskrivelse

Dette websted og dets indhold leveres uden nogen garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået. Cyql BV påtager sig ikke noget ansvar, herunder, men ikke begrænset til, indholdet og egnetheden til et bestemt formål. Cyql BV garanterer heller ikke, at de oplysninger og/eller faciliteter, der er tilgængelige via denne hjemmeside, er nøjagtige, fuldstændige eller opdaterede, eller at denne hjemmeside vil være fri for fejl, herunder men ikke begrænset til virus eller andre skadelige elementer. Brugeren af dette websted accepterer alle gebyrer, der opstår som følge af brugen af dette websted.