Servicevoorwaarden

Ingangsdatum: 3 juni 2021 (laatst bijgewerkt 2 november 2023)

Welkom bij Cyql. Wij willen ervoor zorgen dat uw en onze rechten met betrekking tot het aanbieden van de Services begrijpt (zoals hieronder gedefinieerd). Lees ze zorgvuldig. 

Servicevoorwaarden
De Cyql-websites, gerelateerde mobiele toepassingen en services (gezamenlijk de “services”) worden u ter beschikking gesteld door Cyql BV, met adres Lauwersweg 9, 9231 GR te Surhuisterveen, met inachtneming van deze algemene servicevoorwaarden (de “Voorwaarden”) en in overeenstemming met het Cyql privacybeleid (het “Privacybeleid”). Meer informatie over de services is te vinden op https://www.cyql.app. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die Cyql u ter beschikking stelt met betrekking tot de services die deel uitmaken van deze voorwaarden. DOOR INFORMATIE OF MATERIALEN TE OPENEN, TE GEBRUIKEN, TE UPLOADEN OF TE DOWNLOADEN VAN DE SERVICES, OF DOOR UW INSTEMMING MET DEZE VOORWAARDEN KENBAAR TE MAKEN DOOR EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN, TE KLIKKEN OP “AANMELDEN” OF EEN VERGELIJKBAAR MECHANISME, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GELIEVE DE SERVICES NIET TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN. 

Als u toegang hebt tot de services of de services gebruikt namens een bedrijf of andere entiteit, verklaart u dat u gemachtigd bent een dergelijke entiteit of daaraan gelieerde organisaties aan deze voorwaarden te binden en dat deze voorwaarden volledig bindend zijn voor hen. In een dergelijk geval verwijst de term “u” naar een dergelijke entiteit en daaraan gelieerde organisaties. Als u niet gemachtigd bent, hebt u geen toegang tot de services en mag u de services niet gebruiken. Deze voorwaarden bevatten disclaimers van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid die op u van toepassing kunnen zijn.

De Cyql Services kunnen niet worden verleend en de in deze Servicevoorwaarden beschreven overeenkomst kan niet worden uitgevoerd zonder dat Cyql gegevens over u en andere Cyql-atleten, waaronder uw locatiegegevens, verwerkt. De verwerking van de gegevens die u met Cyql deelt, waaronder locatiegegevens, is essentieel voor de Services die wij leveren en een noodzakelijk onderdeel van onze uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

Mededeling betreffende de beslechting van geschillen: deze voorwaarden bevatten bepalingen die regelen hoe geschillen tussen u en Cyql worden opgelost, met inbegrip van een overeenkomst om te bemiddelen die, tenzij u in de Europese Unie verblijft, met beperkte uitzondering, van u vereist vorderingen die u hebt tegen ons in te dienen voor bindende en definitieve arbitrage en beperken uw vorderingen jegens Cyql op individuele basis, tenzij u uitschrijft volgens de onderstaande instructies.

Registratie en accounts
De services zijn uitsluitend bedoeld voor personen van 13 jaar of ouder, naargelang de leeftijd die in uw land vereist is om de services te gebruiken. Bent u onder de wettelijke leeftijd om een bindend contract aan te gaan in uw rechtsgebied, verklaart u dat uw ouder of wettelijke voogd deze voorwaarden heeft bekeken en ermee namens u heeft ingestemd.

Om gebruik te kunnen maken van de Services moet u zich registreren. U stemt erin toe om (a) ware, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken (“Gebruikersgegevens”) en (b) de Gebruikersgegevens te beheren en tijdig bij te werken. U stemt ermee in dat Cyql uw Gebruikersgegevens mag gebruiken om Services te verlenen die u raadpleegt of gebruikt en zoals verder uiteengezet in deze Voorwaarden. Als u Gebruikersgegevens verstrekt die niet accuraat of niet actueel zijn, of als Cyql redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke Gebruikersgegevens niet accuraat of niet actueel zijn, heeft Cyql het recht uw account op te schorten of te beëindigen en uw huidige of toekomstige gebruik van de Services te weigeren. Rekening houdend met uw gebruik van de Services, verklaart u geen persoon te zijn die krachtens de wetten van enig toepasselijk rechtsgebied van ontvangst van Services is uitgesloten.

U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat bij uw account hoort en voor het beperken van de toegang tot uw wachtwoord, uw computer en uw mobiele apparaat terwijl u bent aangemeld bij de Services. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die via uw account of vanaf uw computer en mobiele apparaat plaatsvinden. We trachten redelijke beveiligingsmaatregelen toe te passen om niet-gemachtigde toegang tot uw account te voorkomen. We kunnen de absolute beveiliging van uw account, uw inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) of de persoonlijke informatie die u verstrekt echter niet garanderen, en kunnen niet beloven dat onze beveiligingsmaatregelen zullen voorkomen dat derden of “hackers” illegaal toegang krijgen tot de Services of de inhoud ervan. U gaat ermee akkoord Cyql onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u onbevoegd gebruik van uw account of wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging opmerkt, en u bevestigt dat u alle risico’s van niet-gemachtigde toegang tot Gebruikersgegevens en andere informatie of inhoud die u aan Cyql verstrekt, begrijpt.

U kan inschrijven of aanmelden op uw account via een netwerk van derden, zoals Apple, Facebook of Google. Als u dit doet, geeft u hierbij Cyql toestemming voor het vooraf invullen van de registratie en andere relevante informatievelden van uw account en/of gebruik te maken van de referenties van dergelijke derden voor het aanmelden bij uw account. Als u uw account verbindt met een netwerk van derden gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de voorwaarden en het beleid dat van toepassing is voor de betreffende derde.

Uit hoofde van bepaalde services die verbinding maken met de Google Maps API, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan Google Maps/Google Earth bijkomende servicevoorwaarden (inclusief Google privacybeleid) in verband met uw gebruik van deze services.

Betalingen en vergoedingen

Betalingen
Indien een Club niet onderdeel is van een samenwerking met een Wielerbond kan het voorkomen dat de Club een abonnementsbijdrage dient te betalen. Om een abonnementsbijdrage te kunnen betalen moet u informatie over uw voorkeursbetalingswijze (bijvoorbeeld creditcard, online betaalservice, een externe partij zoals iTunes of Google Play, of enige andere betalingswijze die beschikbaar wordt gemaakt door Cyql) aangeven of verstrekken (de “Betalingswijze”) in het Dashboard. Als u uw betaalgegevens verstrekt, machtigt u ons en bepaalde externe serviceproviders, betaalkaartnetwerken en betalingsverwerkers om uw betaalgegevens te ontvangen, op te slaan en te coderen.  Indien u een betaling heeft uitgevoerd via Google Play of de iTunes-store, kunt u uw betalingswijze wijzigen in het betreffende winkelaccount. Cyql zal geen geld terugbetalen anders dan uiteengezet in deze voorwaarden. Als uw serviceprovider voor betalingen vaststelt dat er frauduleuze transacties hebben plaatsgevonden op uw account als gevolg van het gebruik van uw betalingswijze voor de services, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen via support@cyql.app. 

Vergoedingen
Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Services, dient u mogelijk lidmaatschapskosten te betalen. Lidmaatschapskosten, evenals eventuele belastingbijdragen, dienen jaarlijks te worden betaald. Alle lidmaatschapskosten dienen vooraf betaald te worden. U gaat akkoord met het betalen van de lidmaatschapskosten en van andere kosten die in rekening worden gebracht in verband met uw Cyql-account, of dat nu op basis van een eenmalige overeenkomst of op basis van lidmaatschap is. Cyql behoudt zich het recht voor om op elk moment en na tijdige voorafgaande kennisgeving de lidmaatschapskosten en bijbehorende belastingbijdragen te verhogen, of om nieuwe kosten in te stellen.

Automatische vernieuwing
Lidmaatschapskosten worden automatisch gefactureerd aan het begin van de jaarlijkse termijn, al naar gelang wat van toepassing is. Deze kosten worden automatisch vernieuwd tot uw lidmaatschap is opgezegd of gewijzigd. Uw lidmaatschapskosten zijn gelijk aan de aanvangskosten tenzij u hierover anderszins vooraf in kennis bent gesteld. U kunt uw lidmaatschap op elk gewenst moment op onderstaande wijze opzeggen.

Afkoeling
Als u buiten de Verenigde Staten woont, hebt u mogelijk recht op een bedenktijd van veertien (14) dagen (de “Afkoelingsperiode”) en op volledige restitutie van het door u betaalde bedrag, op voorwaarde dat u zich niet hebt aangemeld bij de Services en deze niet als lid gedurende de afkoelingsperiode hebt gebruikt.

Annulering

Annulering van lidmaatschap
Als u zich bij Cyql.app hebt geregistreerd, kunt u uw lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen aan support@cyql.app.  Annulering van een lidmaatschap treedt aan het einde van uw huidige factuurperiode in werking. Als uw lidmaatschap afloopt, blijft uw account bestaan en wordt het een gratis lidmaatschap. U kunt uw lidmaatschap op elk moment vernieuwen zonder een nieuw account te openen. Het is echter wel mogelijk dat de kosten voor het lidmaatschap intussen verhoogd zijn. U kunt te allen tijde uw account verwijderen door een mail te sturen aan support@cyql.app of de toekomstige mogelijkheid hiervoor in de Mobiele app of Dashboard.

Gratis proefversies
Uw lidmaatschap kan beginnen met een gratis proefperiode. Voor elk lidmaatschap zal de gratis proefperiode gelden voor de tijdsduur die is opgegeven toen u zich registreerde. Gratis proefperioden mogen niet worden gecombineerd met bepaalde andere aanbiedingen, zoals aangegeven. Als u uw lidmaatschap met een gratis proefperiode begint, beginnen we aan het einde van de periode van gratis proeflidmaatschap met de jaarlijkse lidmaatschapskosten via uw betalingswijze, tenzij u het lidmaatschap vóór het einde van de gratis proefperiode annuleert. Uw betalingswijze is geldig gedurende ongeveer een maand met service zodra u zich voor een gratis proefperiode hebt geregistreerd. In sommige gevallen kan uw beschikbare saldo of de kredietlimiet worden aangepast overeenkomstig de machtiging; er zullen echter geen kosten worden aangerekend via de betalingswijze tenzij u niet vóór het einde van uw gratis proefperiode annuleert. U kunt uw lidmaatschap op elk moment annuleren in uw Accountinstellingen.

Inhoud en gedrag

Inhoud
U bent eigenaar van de informatie, gegevens, tekst, software, geluidsfragmenten, foto’s, afbeeldingen, video’s, berichten, posts, tags of andere materialen die u beschikbaar stelt in verband met de services (“Inhoud”), waarbij het niet uit maakt of u ze openbaar plaatst, privé overdraagt of indient via een externe API (bijvoorbeeld een foto die u verzendt via Instagram). U verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sub-licentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide werken van, verspreiden, openbaar uitvoeren en weergeven van inhoud en elke naam, gebruikersnaam of gelijkenis die u publiceert op of in verband met de services in alle mediaformaten en kanalen die nu bekend zijn of later worden ontwikkeld zonder compensatie voor u. De licentie loopt af wanneer u uw Inhoud of uw account verwijdert.

U begrijpt dat u, en niet Cyql, volledig verantwoordelijk blijft voor alle Inhoud die u uploadt, post, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de Services. Cyql controleert, screent en monitort de Inhoud die door derden op de Services geplaatst wordt niet regelmatig en kan daardoor de juistheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van dergelijke Inhoud niet garanderen. Cyql kan, naar eigen goeddunken, alle Inhoud screenen, controleren, verbergen, weigeren of verwijderen, of alle Inhoud verwijderen die in strijd is met de Voorwaarden of die anderszins bezwaarlijk is. U begrijpt dat door het gebruik van de Services u mogelijk wordt blootgesteld aan Inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of bezwaarlijk is. Onder geen beding zal Cyql aansprakelijk zijn voor enige Inhoud, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de Inhoud of enig verlies of schade die voortkomt uit het gebruik van enige Inhoud die beschikbaar is gesteld op de Services. U gaat ermee akkoord om verantwoordelijk te zijn voor alle risico’s verbonden aan het gebruik van alle Inhoud die beschikbaar is in het kader van de services, inclusief het vertrouwen i.v.m. de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Inhoud.

U gaat ermee akkoord dat Cyql niet verantwoordelijk is en geen uitspraken onderschrijft voor Inhoud geplaatst op de services. Als uw Inhoud in strijd is met deze voorwaarden, kan u onderworpen worden aan juridische verantwoordelijkheid voor die Inhoud. Omdat alle inhoud tussen u en Cyql, niet-vertrouwelijk en niet-merk gebonden is, zullen we niet aansprakelijk zijn voor het gebruik of openbaarmaking van inhoud. U erkent en aanvaardt dat uw relatie met Cyql niet vertrouwelijk, fiduciair, of een ander type van speciale relatie is en dat uw beslissing om enige inhoud in te dienen Cyql niet in een positie plaatst die verschilt van de positie van de leden van het algemene publiek, inclusief met betrekking tot uw inhoud. Uw Inhoud zal niet onderworpen zijn aan enige vertrouwensverplichting van Cyql anders dan zoals uiteengezet in ons privacybeleid en uw privacy-instellingen, en Cyql is niet aansprakelijk voor het gebruik of openbaarmaking van enige Inhoud die u ter beschikking stelt.

De services kunnen de optie bieden om bepaalde Inhoud die u verzendt aan de services als privé dan wel openbaar te markeren of enkel beschikbaar voor bepaalde gebruikers van de services. Cyql zal de privacy van dergelijke Inhoud in acht nemen in overeenstemming met uw keuzes. Als u de Inhoud echter niet markeert als privé of uitsluitend beschikbaar maakt voor een beperkte groep atleten, of deze markering later wijzigt waardoor de desbetreffende Inhoud openbaar beschikbaar wordt, bent u verantwoordelijk voor de openbare aard van de inhoud. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over het beheren van uw privacyinstellingen.

U kunt ons toestemming verlenen om uw profielnaam, profielfoto en informatie over uw activiteiten en genomen acties te gebruiken, met inbegrip van uw gebruik van producten van derden, services of apparaten uit advertenties, aanbiedingen of een andere commerciële context binnen de Cyql service zonder compensatie voor u. Wij kunnen bijvoorbeeld uw Cyql-volgers weergeven die u gebruikt voor een bepaald apparaat, product of service die beschikbaar wordt gesteld door een merk dat ons heeft vergoed om zijn advertenties op Cyql te tonen. U kunt uw instellingen wijzigen om te voorkomen dat uw profielnaam en profielfoto in de advertentie verschijnen.

Gedrag
Wij verwachten dat u de Cyql Gemeenschapsnormen respecteert. De services zijn bedoeld voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag niets wijzigen, kopiëren, verdelen, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken maken, overdragen of enig gedeelte van de services voor commerciële doeleinden verkopen, of gebruik van de services verstrekken of toegang tot Inhoud bieden. U mag de services niet gebruiken, of een andere partij helpen of aanmoedigen om deel te nemen aan een van de volgende verboden activiteiten:

 1. De services of een deel ervan kopiëren, framen of mirroren;
 2. Toegang tot de services om de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit te controleren;
 3. Een derde toegang verlenen tot de services;
 4. Het gebruiken, kopiëren, wijzigen, creëren van een afgeleid werk van, nabouwen, decompileren of het op een andere manier pogen te achterhalen van de broncode van de software waar de services van gebruikmaken, tenzij uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan of verplicht, en in ieder geval zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Cyql;
 5. Inhoud, materiaal, informatie of gegevens publiceren, verzenden, verspreiden of bewaren die: (1) illegaal, obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, smadelijk of hatelijk zijn of die aanzetten tot geweld; (2) schadelijk zijn of de services of netwerken, apparatuur, toepassingen, services of websites van derden belemmeren (bv. virussen, wormen, Trojaanse paarden enz.); (3) een inbreuk zijn op de privacy, intellectueel eigendom, het recht op publiciteit of andere persoonlijke rechten, inclusief maar zonder beperking auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere bedrijfseigen informatie (inclusief ongeautoriseerd gebruik van domeinnamen) of deze foutief vertegenwoordigen, verwateren of anderszins schenden; of (4) frauduleus zijn of onjuiste of misleidende verklaringen, claims of beweringen bevatten (zoals “phishing”);
 6. Pogingen tot het verstoren, aantasten, hinderen of schenden van de integriteit en de beveiliging van de services of de computers, services, accounts of netwerken van derden (inclusief, maar zonder beperking van “hacking”, “denial of service”-aanvallen, enz.), met inbegrip van elke activiteit die meestal voorafgaat aan pogingen om schending van de beveiliging te veroorzaken zoals scannen, onderzoeken of andere testen of activiteit rond beoordeling van kwetsbaarheid, of deelnemen aan of het toestaan van alle netwerken of hostingactiviteit die zal resulteren in blacklisting of andere blokkering van Cyql Internet protocolruimte;
 7. Verzuimen om door u verschuldigde vergoedingen of kosten die verband houden met de services te betalen;
 8. Handelingen verrichten die schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen;
 9. Verspreiding of openbaarmaking van enig deel van de services via elk medium, inclusief maar zonder beperking door een geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde “scraper”;
 10. Het gebruik van geautomatiseerde systemen, inclusief maar zonder beperking “robots”, “spiders”, “offline readers”, enz. om toegang te krijgen tot de services op een manier waarmee meer verzoekberichten naar Cyql verstuurd worden dan een mens in een zelfde tijdsbestek redelijkerwijs kan produceren via een gewone webbrowser;
 11. Activiteiten ondernemen die, naar ons eigen oordeel, voor een onredelijke of buitensporig grote belasting van de infrastructuur van onze services zorgen of kunnen zorgen;
 12. Verzamelen of vergaren van eender welke informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu, met inbegrip van accountnamen en informatie over gebruikers van de services, van de services;
 13. Het gebruiken van de services voor ongepaste commerciële aansporingsdoeleinden;
 14. Toegang tot alle Inhoud op de services via elke technologie of middelen anders dan die verstrekt of goedgekeurd door de services;
 15. Het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie aan de services of aan Cyql, tenzij noodzakelijk voor het inrichten en gebruiken van uw account;
 16. Indienen van informatie bij de services of bij Cyql die wordt beschermd tegen vrijgave door de toepasselijke wet;
 17. Het omzeilen van de maatregelen die wij mogelijk gebruiken om toegang tot de services te voorkomen of te beperken, inclusief maar zonder beperking functies die het gebruiken of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen voor het gebruik van de services of de inhoud daarvan;
 18. Het overtreden van enige toepasselijke wet, statuut, verordening, reglement, of het aanmoedigen van gedrag dat een strafbaar feit zou kunnen vormen of aanleiding zou kunnen zijn voor civiele aansprakelijkheid;
 19. Verwijderen van enig auteursrecht, handelsmerk of andere meldingen van eigendomsrechten die zijn vervat in of op de services; of
 20. Een vorm van netwerkmonitoring uitvoeren of een netwerkanalyzer of packet sniffer of andere technologie gebruiken om pakketten te onderscheppen, te decoderen, te raadplegen of weer te geven die worden gebruikt voor de communicatie tussen de servers van de services, of gegevens die niet bestemd zijn voor u.

U hebt een beperkt, niet-exclusief recht op het maken van een teksthyperlink naar de services voor niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat dergelijke link Cyql of een van haar producten of services niet voorstelt op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins lasterlijke wijze, en dat verder de linkende site geen pornografisch, illegaal, beledigend, intimiderend of anderszins bezwaarlijk materiaal bevat. U hebt verder een recht op alle RSS-feeds verbonden met de services voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, uitsluitend zoals beschreven in de services. We behouden ons het recht voor om in het algemeen deze licenties of uw recht op het gebruik van specifieke links of RSS-feeds op elk gewenst moment met of zonder reden in te trekken.

U verklaart en garandeert dat: (i) u gemachtigd bent om uw eigen account te maken, hetzij als privépersoon, hetzij namens een organisatie; (ii) u eigenaar bent van de Inhoud die u publiceert op of via de services of anderszins het recht hebt de rechten en licenties die in deze voorwaarden genoemd zijn te verlenen, (iii) via de publicatie en gebruik van uw Inhoud op of via de services de rechten van enige derde niet wederrechtelijk worden of zullen worden toegeëigend, geschonden of aangetast, inclusief maar zonder beperking privacyrechten, rechten m.b.t. de gegevensbescherming, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten; en (iv) u instemt met betaling van alle royalty’s, kosten en andere door u verschuldigde gelden uit hoofde van de inhoud die u publiceert op of via de services.

Interactie met atleten
De Services fungeren als een virtueel platform waarop atleten met elkaar in contact kunnen komen en informatie kunnen delen. Cyql is als neutrale facilitator niet rechtstreeks betrokken bij de feitelijke interacties tussen atleten die de Services gebruiken. Hieruit vloeit voort dat Cyql geen controle heeft over de waarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, legaliteit of veiligheid van berichten die door atleten die de Services gebruiken, worden geplaatst. Cyql heeft geen verantwoordelijkheid om de identiteit van atleten te bevestigen. Cyql heeft ook geen verantwoordelijkheid om de kwalificaties, achtergrond of capaciteiten van atleten die de Services gebruiken, te bevestigen of te controleren. U dient te allen tijde uw gezond verstand en een goed beoordelingsvermogen te gebruiken in uw contacten met atleten die de Services gebruiken.

Clubs en/of wielerbonden
Cyql maakt bepaalde clubs aan en beheert deze, evenals het clubverificatieprogramma. Cyql kan ervoor kiezen om bepaalde clubs te controleren en een badge te plaatsen op de profielpagina van de desbetreffende club. Wij behouden ons het recht voor om het eigendom van clubs in te trekken of over te dragen, de inhoud te verwijderen, de geverifieerde status en de badge van een club te verwijderen en een club op elk moment te verwijderen. Als u vraagt om eigendomsoverdracht van een club, kan Cyql u vragen bepaalde documentatie te verstrekken.

Als u, als atleet of partner, een club op Cyql aanmaakt, bent u ervoor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw club: (a) zich houdt aan deze Servicevoorwaarden en onze Communitynormen; (b) niet beweert of suggereert dat u een band met Cyql hebt door gebruik te maken van het intellectuele eigendom van Cyql of anderszins; (c) het recht heeft om alle clubinhoud, van derden of anderszins, te gebruiken of te plaatsen, met inbegrip van het recht om naam/namen, logo(‘s), afbeeldingen, handelsmerken, merknamen, servicemerken, auteursrechten of ander intellectueel eigendom te gebruiken; en (d) de club niet gebruikt om reclame te maken voor wedstrijden, sweepstakes of andere promoties. Clubbestuurders stemmen er hierbij mee in Cyql te vrijwaren van alle claims die voortvloeien uit uw club, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims van inbreuk op intellectuele eigendommen.

Derden
Producten van derden en services ter beschikking gesteld op de services zijn gemaakt en worden direct aangeboden door de toepasselijke derde. Wanneer u verder gaat of een aankoop verricht van een dergelijk product of degelijke service, erkent u dat er rechtstreeks contact wordt opgenomen met een dergelijke derde partij en niet met Cyql. Uw interactie met, of deelname aan reclamecampagnes van derden gevonden op of via de services, inclusief betaling en levering van goederen of services, en andere voorwaarden, gelden uitsluitend tussen u en dergelijke derden. U bent niet verplicht om gebruik te maken van zakelijke transacties met derden die via de services verschijnen. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT CYQL NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE DOOR U GELEDEN, VOORTVLOEIEND UIT ENIG GEBRUIK VAN OF OMGANG MET EXTERNE SERVICEPROVIDERS OF ADVERTEERDERS DIE VIA DE SERVICES BESCHIKBAAR ZIJN GEMAAKT.

Cyql of derden kunnen via de services links aanbieden naar andere internetsites of bronnen. Cyql onderschrijft eventuele inhoud, informatie, advertenties, producten of andere materialen op of verkrijgbaar via dergelijke sites of bronnen niet en is daar ook niet voor verantwoordelijk. U bent op de hoogte en gaat ermee akkoord dat Cyql niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen.

Elektronische communicaties
De Services geven u de mogelijkheid om berichten te verzenden of plaatsen op forums en in chatrooms, te spreken via spraakverbindingen via internet of soortgelijke berichten en mededelingen te verzenden via externe serviceproviders, adverteerders, uw persoonlijke contactpersonen, andere leden en/of Cyql. U gaat ermee akkoord om de communicatiemethoden die beschikbaar zijn via de Services uitsluitend te gebruiken voor het verzenden van communicatie en materialen die zijn gerelateerd aan het onderwerp waarvoor Cyql de communicatiemethode verstrekt en verder gaat u ermee akkoord dat alle dergelijke door u verrichte communicatie wordt geacht uw Inhoud te zijn en onderworpen dient te worden aan en beheerd te worden door de Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving (waaronder wetten die direct-marketingcommunicatie regelen die u zult moeten naleven, indien van toepassing). Door gebruik te maken van de communicatiemethoden die beschikbaar zijn via de Services, stemt u ermee in dat (a) alle communicatiemethoden openbare en geen privécommunicatie vormen tussen u en de andere partij of partijen, (b) communicatie verzonden naar of ontvangen van externe serviceproviders, adverteerders of andere derden niet wordt onderschreven, gesponsord of goedgekeurd door Cyql (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Cyql) en (c) communicatie niet op enigerlei wijze vooraf wordt bekeken, beoordeeld, gescreend, gearchiveerd of op een andere wijze wordt gecontroleerd door Cyql, hoewel Cyql zich het recht voorbehoudt om dit op elk gewenst moment naar eigen goeddunken wel te doen. U gaat ermee akkoord dat alle aankondigingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken moeten voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan de schriftelijke communicatie zou moeten voldoen.

Eigendomsrechten
U erkent en stemt ermee in dat de services, eventuele benodigde software gebruikt in het kader van de services (indien aanwezig), alle gebundelde gegevens op basis van de Inhoud van de services en alle beschikbare Inhoud of beschikbaar gemaakte Inhoud in de services eigendomsgegevens en vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd wordt door toepasselijke intellectuele eigendomswetten en andere wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan door toepasselijk recht of gemachtigd door Cyql of de toepasselijke externe serviceproviders of adverteerders gaat u ermee akkoord niets te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te verspreiden of afgeleide werken te maken gebaseerd op de services, de software of Inhoud beschikbaar via de services (met uitzondering van Inhoud die u kan indienen), geheel of gedeeltelijk.

Cyql kent u een persoonlijk, herroepelijk, niet-overdraagbaar, niet sub-licentieerbaar en niet-exclusief recht en licentie toe om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de services; u heeft echter niet het recht (en u mag derden dit ook niet toestaan) de services te kopiëren, te wijzigen, daarvan een afgeleid werk te maken, na te bouwen, te demonteren of op een andere manier proberen enige broncode te ontdekken, een zekerheidsrecht ten aanzien van de services te verkopen, toe te kennen, in licentie te geven, te verstrekken of enige andere rechten ten aanzien van de services over te dragen, tenzij dit wettelijk is toegestaan. U gaat ermee akkoord geen toegang te zoeken tot de services anders dan middels de door Cyql geleverde interfaces.

De term Cyql, het Cyql-logo en andere Cyql-logo’s en product- of servicenamen zijn eigendom van Cyql BV, en u mag deze  op geen enkele manier gebruiken of weergeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cyql. De handelsmerken of servicemerken van derden die op de services worden weergegeven zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Cyql behoudt zich alle rechten voor die hieronder niet uitdrukkelijk zijn verleend.

Uw feedback
Wij ontvangen graag uw opmerkingen, feedback, suggesties en overige communicatie met betrekking tot de services en de informatie en diensten die wij beschikbaar stellen via de Services (tezamen: “Feedback”). Als u feedback geeft, geeft u Cyql hierbij een licentie die vrij is van royalty’s en die wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar, toewijsbaar, sublicentieerbaar, eeuwigdurend, niet-herroepbaar is, om dergelijke feedback te kopiëren, te verdelen, te gebruiken voor het maken van afgeleid werk, openbaar weer te geven en uit te voeren en anderszins te exploiteren en producten en services die zijn gebaseerd op dergelijke feedback te gebruiken, te maken, te laten maken, te verkopen, te importeren en te exporteren en te koop aan te bieden. Daarom vragen wij u Cyql geen feedback te sturen waarvoor u ons geen licentie zoals hierboven omschreven wilt verlenen.

Disclaimer van garanties en aansprakelijkheid
DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN INHOUD DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SERVICES WORDEN “ALS ZODANIG” EN ZONDER GARANTIE AAN U VERSTREKT. CYQL EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEHOUDERS WIJZEN ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN INHOUD, INCLUSIEF MAAR ZONDER BEPERKING ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. CYQL EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEHOUDERS GEVEN GEEN GARANTIE DAT (a) DE SERVICE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN; (b) UW INHOUD BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OF DAT DE SERVICE TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF NIET ONDERBROKEN ZAL WORDEN; (c) DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE ACCURAAT EN BETROUWBAAR ZIJN; (d) DE KWALITEIT VAN ENIG PRODUCT, SERVICE , INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U WORDT GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE SERVICE AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN EN (e) EVENTUELE FOUTEN IN DE SERVICES ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

U GAAT ER EXPLICIET MEE AKKOORD DAT UW SPORTACTIVITEITEN BEPAALDE INHERENTE EN AANZIENLIJKE RISICO’S OP SCHADE AAN EIGENDOMMEN, LICHAMELIJK LETSEL OF DOOD DRAGEN, EN DAT U ALLE BEKENDE EN ONBEKENDE RISICO’S GEKOPPELD AAN DEZE ACTIVITEITEN, ZELFS INDIEN DEZE GEHEEL OF GEDEELTELIJK VEROORZAAKT WORDEN DOOR EEN HANDELING, OMISSIE OF NALATIGHEID VAN CYQL OF DOOR EEN HANDELING, OMISSIE OF NALATIGHEID VAN ANDEREN, VRIJWILLIG AANVAARDT.

U GAAT ER EXPLICIET MEE AKKOORD DAT CYQL GEEN VERANTWOORDELIJKHEID NEEMT VOOR DE INSPECTIE VAN, HET TOEZICHT, DE VOORBEREIDING OP OF HET GEDRAG TIJDENS RACES, WEDSTRIJDEN, UITDAGINGEN OF GROEPSACTIVITEITEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT DOOR DE SERVICES, INCLUSIEF ACTIVITEITEN DIE ZIJN GEORGANISEERD DOOR EEN CLUBBEHEERDER.

U GAAT ER EXPLICIET MEE AKKOORD DAT U CYQL, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, MEDEWERKERS, PARTNERS EN LICENTIEHOUDERS (DE ‘VRIJGESTELDE PARTIJEN’) VRIJSTELT VAN ENIGE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET UW SPORTACTIVITEITEN EN/OF GEBRUIK VAN DE CYQL-WEBSITES, MOBIELE TOEPASSINGEN, INHOUD, SERVICES OF PRODUCTEN, EN BELOOFT DE VRIJGESTELDE PARTIJEN NIET AAN TE KLAGEN VOOR ENIGE CLAIMS, RECHTSVORDERINGEN, LETSEL, SCHADE, OF VERLIES GEKOPPELD AAN DERGELIJK GEBRUIK. U GAAT ER OOK MEE AKKOORD DAT ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID DE VRIJGESTELDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ELKE DIRECTE, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADES DIE OP ENIGE WIJZE VOORTKOMT UIT (a) UW GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE SERVICES, (b) UW GEBRUIK OF MISBRUIK VAN APPARATUUR OF PROGRAMMA’S DIE ZIJN GEMAAKT DOOR CYQL OF WAARVOOR DOOR HAAR EEN LICENTIE IS VERLEEND, (c) DE MANIER WAAROP U OMGAAT MET EXTERNE SERVICEPROVIDERS OF ADVERTEERDERS DIE BESCHIKBAAR ZIJN DOOR DE SERVICES, (d) ALLE VERTRAGINGEN OF ONMOGELIJKHEDEN DIE U HEBT ERVAREN OM DE SERVICES TE GEBRUIKEN, OF (e) ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES OF INHOUD DIE U HEBT VERKREGEN DOOR DE SERVICES OF UIT INHOUD DIE U HEBT VERKREGEN DOOR DE SERVICES, ONGEACHT OF DIT IS GEBEURD OP BASIS VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS, ZELFS INDIEN CYQL IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADEVERGOEDING.

CYQL ONDERSCHRIJFT UW INHOUD OF DE INHOUD VAN ANDERE ATLETEN NIET EN WIJST EXPLICIET ELKE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID AF JEGENS ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN VOOR ENIG VERLIES, SCHADE (HETZIJ FEITELIJKE, GEVOLG-, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE OF ANDERSSOORTIGE SCHADE), LETSEL, VORDERINGEN, AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE OORZAAK VAN ENIGE SOORT OF AARD OP BASIS VAN OF RESULTEREND UIT ENIGE INHOUD OP DE SERVICES.

DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF UIT HOOFDE VAN DEZE VOORWAARDEN IS BEPERKT TOT OFWEL (a) VIJFTIG EURO (€ 50) OFWEL (b) HET BEDRAG DAT U AAN CYQL BETAALD HEBT IN DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE VORDERING.

ALS U EEN CONSUMENT BENT DIE IN DE EUROPESE UNIE WOONACHTIG IS, HEBT U RECHTSMIDDELEN ALS WIJ AAN U SCHADE BEROKKENEN DOOR ONZE SCHENDING OF NIET-NAKOMING VAN ONZE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN, OF DOOR ONZE NALATIGHEID, EN DEZE VOORWAARDEN HEBBEN GEEN INVLOED OP DIE RECHTSMIDDELEN.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Cyql en haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, functionarissen, agenten, vertegenwoordigers, medewerkers, partners en licentiegevers schadeloos te stellen en te vrijwaren van een vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, die door derden verschuldigd zijn of die voortvloeien uit Inhoud die u indient, publiceert, of anderszins tracht beschikbaar te maken via de services, uw gebruik van de services, uw sportieve activiteiten die de Inhoud genereren die u plaatst of wil plaatsen via de services (inclusief maar niet beperkt tot sportieve activiteiten in verband met eventuele wedstrijden, races, groepsritten of andere gebeurtenissen die Cyql sponsort, organiseert, aan deelneemt, of wiens services daarmee in verband worden gebruikt), uw verbinding met de services, uw overtreding van de voorwaarden, uw schending van eender welke gegevensbeschermings- of privacywetten, of uw schending van rechten van een andere persoon of entiteit. Uw rechten met betrekking tot Cyql worden niet gewijzigd door de voorgaande schadeloosstelling indien de wetten van uw land van verblijf, van toepassing als gevolg van uw gebruik van onze services, dit niet toestaan.

Oplossen van geschillen
Als u een gebruiker bent die gevestigd is in de Europese Unie, dan is het Ierse recht van toepassing op deze voorwaarden en hebben de Ierse rechtbanken de exclusieve bevoegdheid om geschillen te beslechten die ontstaan met betrekking tot de voorwaarden. Desondanks kunt u op grond van de lokale wetgeving in uw lidstaat van de Europese Unie juridische stappen ondernemen tegen Cyql in uw lidstaat en bepaalde lokale wetgeving inroepen tegen Cyql.

Beëindiging
U gaat ermee akkoord dat Cyql, onder bepaalde ernstige omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving, onmiddellijk uw account en/of de toegang tot de Services kan beëindigen of opschorten. Oorzaak voor dergelijke beëindiging of opschorting omvat, maar is niet beperkt tot, (a) overtredingen of schendingen van de Voorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten, het beleid of de richtlijnen, (b) aanvragen door wetshandhaving of andere overheidsinstellingen, (c) een verzoek van u (zelf gestarte verwijderingen van accounts), (d) beëindiging of materiaalwijziging van de Services (of enig gedeelte daarvan), (e) onverwachte technische of beveiligingskwestie, (f) langdurige periodes van inactiviteit en/of (g) betalingen van kosten die u verschuldigd bent in verband met de Services. Beëindiging van uw account kan het volgende omvatten: (x) verwijdering van toegang tot alle aanbiedingen binnen de Services, (y) verwijdering van uw gegevens, bestanden en Inhoud die zijn gekoppeld aan uw account, en (z) blokkeren van verder gebruik van de Services. Verder gaat u ermee akkoord dat alle beëindigingen of opschortingen om bepaalde redenen gebeuren volgens eigen goeddunken van Cyql en dat Cyql niet aansprakelijk is jegens u of derden voor beëindiging of opschorting van uw account of de toegang tot de Services. De volgende paragrafen blijven ook na beëindiging van uw account en/of de Voorwaarden van kracht: Inhoud en gedrag, Clubs, Eigendomsrechten, Uw feedback, Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid, Vrijwaring, Rechtskeuze en forum, en Algemeen.

Algemeen
U gaat ermee akkoord dat er geen samenwerkingsverband, partnerschap, gedeelde verantwoordelijkheid, werkgelegenheids- of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en Cyql als gevolg van de voorwaarden of uw gebruik van de services. De voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Cyql met betrekking tot uw gebruik van de services. Het falen van Cyql tot het uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van de voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dergelijke recht of dergelijke voorziening. Indien enige bepaling van de voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet proberen de bedoelingen van de partijen zoals blijkt uit de bepaling, en de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht te laten blijven. U mag uw account of verplichtingen niet toewijzen, delegeren of anderszins overdragen uit hoofde van deze voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cyql. Cyql heeft het recht naar eigen goeddunken alle of een deel van haar rechten over te dragen of toe te wijzen onder deze voorwaarden en zal het recht hebben tot het delegeren of gebruik te maken van externe contractanten voor het vervullen van haar plichten en verplichtingen onder deze voorwaarden en in het kader van de services. Cyql‘s kennisgeving aan u via e-mail, gewone post of aankondigingen, berichten of links op de services vormen een aanvaardbare kennisgeving aan u volgens de voorwaarden. Een gedrukte versie van de voorwaarden en van iedere mededeling in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met de voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk aangemaakt werden en bewaard worden in gedrukte vorm. Sectietitels en koppen in de voorwaarden zijn slechts bedoeld voor gemak en hebben geen juridische of contractuele invloed. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Wijziging van de voorwaarden en services
Bepaalde bepalingen van de voorwaarden kunnen worden aangevuld of worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen juridische kennisgevingen of voorwaarden te vinden op bepaalde pagina’s op de services. Cyql behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te allen tijde en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken bij te werken. Cyql zal u informeren over alle materiële wijzigingen in de voorwaarden of voor elke service of andere functies van de services. Door verder gebruik te maken van de services of door toegang ertoe, nadat we u een kennisgeving van wijziging verstrekt hebben, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de gewijzigde voorwaarden. Als de gewijzigde voorwaarden niet aanvaardbaar zijn voor u, dan bestaat het enige verhaalsrecht erin om de services niet meer te gebruiken.

Cyql en haar externe serviceproviders kunnen op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de services, producten, services, mobiele toepassingen, functies, programma’s en beschreven prijzen. De mobiele toepassing kan upgrades, updates en extra functies downloaden en installeren om de services te verbeteren en verder te ontwikkelen. Cyql behoudt zich het recht voor om de services of enig deel daarvan op elk gewenst moment met of zonder aankondiging tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. U gaat ermee akkoord dat Cyql niet aansprakelijk is tegenover u of een derde voor eventuele wijzigingen, opschortingen of het niet voortzetten van de services.

Ondersteuning en vragen
Wij reageren op alle vragen over de Services en deze Voorwaarden via het mailadres support@cyql.app.

© 2021 Cyql